Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

27 listopada 2011, 23:00

1322565185

W sobotę 26 listopada w Sali Koncertowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbył się VI Wojewódzki Przegląd Zespołów Obrzędowych. Do rywalizacji stanęło dziewięć zespołów folklorystycznych z całego województwa. Patronat nad konkursem sprawował Poseł Bogusław Sonik, który ufundował również nagrody dla jego uczestników.

Zadaniem zespołów było zaprezentowanie na scenie widowisk opartych na zwyczajach, obrzędach i zajęciach gospodarskich charakterystycznych dla regionu świętokrzyskiego. Zwyciężył Zespół Pieśni i Tańca „Wiślica” prezentujący tradycyjne wykopki, drugie miejsce zajął Teatr Obrzędowy z Ożarowa prezentujący pokaz wielkiego prania, trzecie zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Snochowicach za przedstawienie pt. „U Zielarki”.