Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Europosłowie przyjęli dzisiaj kolejny program ramowy UE dotyczący badań i innowacji, na lata 2014-2020. Siedmioletni budżet programu wyniesie ponad 70 miliardów euro!!! Tak zwany Horyzont 2020 zastąpi Siódmy Program Ramowy.

Horyzont 2020 to największy na świecie program wspierający badania i rozwój. 

Stwarza on szansę i jednocześnie wyzwanie dla  projektów polskich uczelni i przemysłu. Jest również szansą dla tysięcy polskich naukowców w finansowaniu badań powiązanych z gospodarką.

Dużą zaletą programu jest elastyczność i znaczne uproszczenia formalne. Łączy on również w sposób umiejętny sfery nauki i przemysłu poprzez stworzenie instrumentów wsparcia dlaprzedsiębiorców (szczególnie z sektora MŚP), którzy które będą w stanie wytworzyć innowacyjne produkty oparte na technologii przyszłości.