Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

21 maja 2006, 22:00

35066

Projekt Historii Mówionej zrodził się w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Ma on na celu zebranie jak największej liczby relacji byłych więźniów KL Auschwitz, które nagrane w formie audio- wideo staną się swoistym testamentem tamtego pokolenia. Patronat nad projektem objął Poseł Bogusław Sonik.

Uważam, że zapomnienie lub przekłamanie nie pomoże zbudować trwałego porozumienia i pokoju. Najtrwalszy fundament, leżący u podstaw pojednania między narodami, to pokora wobec prawdy historycznej, która nie może być w żaden sposób modyfikowana.

To właśnie projekty takie jak ten przyczyniają się do utrwalania prawdy historycznej, dlatego to, w jaki sposób odniesiemy się teraz do wydarzeń historycznych, rzutuje na fakt ich późniejszego postrzegania przez przyszłe pokolenia.

Twórcom projektu oraz jego realizatorom serdecznie gratuluję, życząc wytrwałości w niesieniu prawdy historycznej, która bez wątpienia buduje przyszłość kraju.