Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

13 lutego 2007, 23:00

„Gwałt na prawach ludzkich 

Bogusław Sonik

W minioną środę odbyła się w Parlamencie Europejskim debata nad wprowadzeniem powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci w celu całkowitego jej zniesienia. Europa od utworzenia Rady Europy (1949r.) starała się wyeliminować karę śmierci z naszego kontynentu. Abolicja tej kary została uznana za jedną z niezbywalnych wartości europejskich. Uznano, że jest to zwycięstwo praw człowieka, na ochronie których zbudowana została jedność naszego kontynentu po latach przemocy i podziałów.
Instytucje europejskie wychodząc z założenia, że kara śmierci gwałci podstawowe prawa osoby ludzkiej, w tym prawo do życia, postanowiły przenieść walkę o jej zniesienie na inne kontynenty. W 2002 r. 111 krajów zdecydowało o niewykonywaniu kary śmierci. Pałeczkę walki z karą ostateczną przejęła ONZ, podejmując stosowne rezolucje w latach 1977-2002. Mimo tych wysiłków nadal funkcjonuje w wielu krajach krzesło elektryczne, szubienica, zastrzyk, rozstrzelanie czy ukamienowanie. W 2005 r. wykonano wyrok śmierci na co najmniej 2148 osobach w 22 krajach. W rzeczywistości egzekucji było więcej, niektóre kraje, np. Chiny uznają ilość wyroków za tajemnicę. Unia Europejska opowiada się za całkowitym moratorium na wykonywanie kary śmierci i chce włączyć się na forum międzynarodowym w działania zmierzające do jej zniesienia…”

Źródło: Rzeczpospolita, 14 lutego 2007

https://boguslawsonik.pl/wp-content/uploads/2022/10/2007_02_14_RP_GWALT_NA_PRAWACH_LUDZKICH.pdf