Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

25 czerwca grupa EPL pod patronatem posła Krzysztofa Liska zorganizowała wysłuchanie publiczne na temat przyszłości Gruzji, podczas której omówiono sytuację polityczną Gruzji po wyborach parlamentarnych w październiku 2012 r.

W debacie uczestniczyli: Gunnar Wiegand, Dyrektor Departamentu ds. Europy i Azji Centralnej w ESDZ, Giga Bokeria, przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego Gruzji, David Bakradze, lider opozycyjnej partii Zjednoczony Ruch Narodowy, Giorgi Ugulava, Prezydent Tbilisi, Zaza Meishvili,  zastępca przewodniczącego gruzińskiego Sądu Najwyższego, a także reprezentanci organizacji pozarządowych i przedstawiciele gruzińskiego społeczeństwa. Stanowisko Parlamentu Europejskiego reprezentowali posłowie EPL odpowiedzialni za sprawy zagraniczne, bezpieczeństwo i obronę oraz politykę sąsiedztwa m.in. posłowie Krzysztof Lisek i Jacek Protasiewicz.

Parlament Europejski wielokrotnie pochwalał postępy Gruzji nie tylko w sferze gospodarczej i wprowadzeniu ułatwień dla przedsiębiorców, ale także za reformy w zakresie praworządności, praw człowieka, swobód i wolności obywatelskich. Dotychczas Gruzja była uważana za najszybciej zmieniający się kraj Partnerstwa Wschodniego. Jednakże  ostatnie doniesienia o przypadkach zastraszania opozycji politycznej, korupcji wśród najwyższych władz państwowych oraz nieprawidłowości systemu sądowego, wzbudziły zaniepokojenie wśród posłów do PE. Podczas debaty zwrócono uwagę na pogarszającą się sytuację mniejszości narodowych, Ormian przede wszystkim, oraz mniejszości seksualnych.  Wielokrotnie poruszono problem nieprawidłowości wymiaru sprawiedliwości i niezawisłości sądów, w tym bezpodstawnych dochodzeń przeciwko przedstawicielom opozycji.  Jednocześnie przypomniano o niepokojących wypowiedziach przedstawicieli rządu oraz o przypadkach fizycznej napaści na posłów opozycji. Zarówno ze strony gruzińskich gości jak i Parlamentu Europejskiego było słychać głosy zaniepokojenia w związku z polityką ocieplenia stosunków z Rosją, co jest jednoznaczne z odstąpieniem od retoryki proeuropejskiej.

Zapewniając, że 80% Gruzinów, bez względu na poglądy polityczne, chce być częścią Unii Europejskiej, prelegenci apelowali do instytucji unijnych o kontynuowanie wspierania przemian w Gruzji. Podkreślając ważną rolę Gruzji w ramach Partnerstwa Wschodniego, Parlamentarzyści zagwarantowali kontynuację rozmów, kładąc nacisk na dyskusje o demokracji i współpracę z instytucjami unijnymi, takimi jak Europejski Trybunał Praw Człowieka. Posłowie ponownie okazali zaniepokojenie obecną sytuacją, wyrażając nadzieję na natychmiastową reakcję rządu i zmiany, które pozwolą na sukces listopadowego szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie.