Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

26 kwietnia 2006, 22:00

Soltysipe

Pragniemy, aby małe społeczności lokalne były coraz bardziej zauważalne. Dlatego doświadczenie tego wyjazdu, to przede wszystkim wiedza, która przyniesie owoc w naszej codziennej działalności.

W wyjeździe studyjnym do Brukseli organizowanym przez krakowskie biuro Posła do PE Bogusława Sonika udział wzięło 35 sołtysów wraz z prezesem Stowarzyszenia Antonim Rapaczem.

Postanowiłem zaprosić sołtysów, ponieważ uważam, że kwestie przybliżania i poznawania polityki UE w zakresie gospodarki są niezwykle ważne.– powiedział Bogusław Sonik

Wyjazd obfitował w liczne spotkania w gronie ekspertów, podczas których dyskutowaliśmy na tematy związane z rolnictwem w Polsce i możliwością daleszego rozwoju z pomocą Unii Europejskiej.

W trakcie pobytu w Brukseli sołtysi zwiedzili Parlament Europejski oraz wysłuchali prelekcji na temat jegi historii i roli podejmowania decyzji w UE. Był to pierwszy wyjazd sołtysów do Parlamentu Europejskiego, który zaingurował większe zaangażowanie w politykę unijną przede wszystkim w sektorze rolnictwa.

Podczas spotkania w Brukseli Poseł Bogusław Sonik podkreślił potrzebę otworzenia się na Unię Europejską, tak byśmy bez obaw i umiejętnie potrafili skorzystać z tego co nam oferuje. Prezes Stowarzyszenia Małopolskich Sołtysów Antoni Rapacz podkreślił rolę samorządu terytorialnego w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz fakt, że należy wspierać wszelkie aktywności a nade wszystko te lokalne.

To właśnie takie wyjazdy pogłębiają partnerstwo i współpracę między polskimi rolnikami a instytucjami UE. Są również najlepszym przykładem, który obala mity, jakoby Unia Europejska miała negatywny wpływ na polskie rolnictwo.