Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP


Rok 2014 już na samym wstępie przyniósł ze sobą dwa znaczące wydarzenia, a mianowicie: wejście Łotwy do strefy euro oraz objęcie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej przez Grecję.

Łotysze będą płacić w euro

Wraz z początkiem 2014 roku zakończyła się historia łotewskiego łata. Łotwa weszła bowiem do kręgu krajów, w których obowiązuje wspólna europejska waluta – euro. Tym samym od czwartku euro obowiązuje już w 18 krajach UE, zamieszkanych przez 333 mln ludzi.

Łotwa jest czwartym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, który wstąpił do strefy euro. Wcześniej zrobiły to już Słowenia, Słowacja i Estonia.

Od dzisiaj euro stopniowo będzie zastępować walutę łotewską. Jeszcze tylko przez dwa tygodnie w obiegu będą obie waluty: euro i łat.

Z ostatnich sondaży przeprowadzonych w grudniu na Łotwie wynika, że jedynie 25 procent Łotyszy popiera zastąpienie łata przez euro, 58 procent jest temu przeciwnych, a reszta nie ma zdania. Najbliższy czas pokaże więc czy faktyczne przyjęcie wspólnej europejskiej waluty przyczyni się do zmiany społecznych nastroi. Zasadniczą pozostaje jednak kwestia w jakim kierunku ta zmiana podąży.

Grecja na czele UE

Grecja, która od 2010 roku otrzymuje pomoc finansową od strefy euro i MFW, przejęła przewodnictwo w Radzie UE. Zamierza przekonywać, że reformy i wzrost gospodarczy muszą mieć „ludzką twarz” oraz udowodnić, że prezydencja nie musi być kosztowna .

Premier Grecji Antonis Samaras na grudniowym szczycie UE w Brukseli mówił, że  – To będzie prezydencja nadziei. Nadziei na więcej Europy i na lepszą Europę.

Wskazał również, że przejęciu sterów Unii towarzyszą dodające otuchy wiadomości o gospodarce Grecji, która nie tak dawno, po wybuchu kryzysu zadłużenia w strefie euro, stanęła w obliczu bankructwa. Zgodnie z najnowszą prognozą banku centralnego grecki PKB wzrośnie w 2014 roku o 0,5 proc. To niewiele, ale gospodarka tego kraju będzie na plusie po raz pierwszy od 2008 roku.

Priorytetem greckiego przewodnictwa w UE będą działania służące pobudzaniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a szczególnie walka z bezrobociem wśród młodzieży. Grecy będą się też starali zakończyć negocjacje z Parlamentem Europejskim na temat drugiego etapu unii bankowej, czyli systemu likwidacji i restrukturyzacji banków.

Ważna w trakcie greckiego przewodnictwa będzie również polityka UE w sferze migracji i ochrona granic; Grecja, jako kraj regionu Morza Śródziemnego, także zmaga się z problemem nielegalnej imigracji z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Jednym z priorytetów prezydencji będzie również polityka morska.