Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

22. listopada 2010

Bogusław Sonik, w imieniu grupy PPE:

Pani Przewodnicząca!

Na początku chciałbym szczególnie podziękować pani poseł sprawozdawczyni, Jill Evans, za bardzo dobrą pracę nad sprawozdaniem. Bez jej zaangażowania i determinacji osiągnięcie kompromisu pomiędzy grupami politycznymi i instytucjami w pierwszym czytaniu nie byłoby możliwe.

Dyrektywa RoHS należy do tych aktów legislacyjnych, które w jednej linii stawiają środowisko oraz zrównoważony rozwój i niezakłócony przepływ towarów. Jej dotychczasowe działanie w obszarze ochrony środowiska doprowadziło do spektakularnego ograniczenia obecności metali ciężkich w strumieniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojawienia się innowacyjnych technologii.  Naszym priorytetem podczas prac nad przeglądem dyrektywy RoHS było podwyższenie standardów bezpieczeństwa w urządzeniach elektrycznych oraz elektronicznych gadżetach sprzedawanych w Unii Europejskiej.

Nowe zasady spowodują, że obowiązkiem stosowania sprawdzonych i bezpiecznych dla zdrowia i środowiska substancji objęci będą wszyscy producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Otwarty zakres dyrektywy wpłynie pozytywnie na harmonizację wspólnego rynku wewnętrznego, przepływ towarów oraz da pewność prawną europejskim przedsiębiorcom.

Wynegocjowany kompromis uważam za dobry, korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska i wycofywania toksycznych substancji w sprzęcie i odpadach. Z drugiej strony znowelizowana dyrektywa RoHS daje przemysłowi oraz przedsiębiorcom niezbędny horyzont czasowy na wprowadzenie zmian i niezbędne dostosowanie. Zaproponowana metodologia wyznaczenia substancji przeznaczonych do priorytetowego przeglądu oparta na REACH.