Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

11 stycznia 2008, 23:00

„Czy utoniemy w śmieciach? Polityki europejskie dotyczące gospodarki odpadami” to tytuł drugiej debaty, która 11.01.2008 r. odbyła się w ramach Krakowskich Spotkań Europejskich, objętych patronatem honorowym posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika.

Gośćmi zorganizowanego przez Koło Europejskie Platformy Obywatelskiej spotkania byli: Zbigniew Grabowski, pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej, Feliks Stalony-Dobrzański, członek Polskiego Klubu Ekologicznego, pracownik naukowy AGH oraz poseł Bogusław Sonik, członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w Parlamencie Europejskim. Podczas debaty, która wzbudziła duże zainteresownie licznej publiczności skupiono się przede wszystkim na kwestii gospodarowania odpadami w Krakowie – dyskutowano o wpływie unijnych dyrektyw na politykę miasta, kontrowersjach wokół budowy spalarni śmieci i potrzebie wprowadzenia sysytemu segregacji odpadów.