Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1300178734

16. marca 2011

W środę 16 marca posłowie z komisji środowiska PE zagłosują nad rezolucją sprzeciwiająca się decyzji Komisji Europejskiej ustanawiającej przejściowe zasady przydziału darmowych uprawnień do emisji CO2.

Punktem sporu jest proponowana przez KE metodologia określania wskaźników emisyjności (benchmarków), która opiera się wyłącznie na benchmarkach gazowych, nie uwzględniając np. węgla.

Zdaniem polskich posłów takie podejście narusza jedną z kluczowych zasad UE – zasadę proporcjonalności i może prowadzić do zakłócenia konkurencyjności na rynku UE. Przykładowo, nowoczesny zakład o wysokiej efektywności energetycznej wykorzystujący węgiel zostanie wyeliminowany z rynku przez zakład przestarzały pracujący na gazie ziemnym. Posłami koordynatorami są Bogusław Sonik oraz Jolanta Hibner.