Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Podczas 71. inauguracji sezonu artystycznego w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie Bogusław Sonik został uhonorowany Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

O przyznanie medalu Sonikowi wnioskował Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Bogusław Sonik (Poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2004 – 2014, a obecnie Radny Województwa Małopolskiego) jest postacią niezwykle zasłużoną dla kultury polskiej.W latach 1990-1996 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego we Francji oraz Ministra Pełnomocnego Ambasady Polskiej w Paryżu. W tym czasie we współpracy z merostwem Paryża i innych miast Francji organizował prezentacje polskiej kultury i sztuki.

W 1996 po powrocie do kraju objął stanowisko  Dyrektora Biura Festiwalowego Kraków 2000, powstałego dla realizacji programu kulturalnego związanego z przyznanym miastu  tytułem Europejskiej Stolicy Kultury roku 2000. Było to wówczas największe w Polsce wydarzenie kulturalne o wymiarze międzynarodowym. Dzisiejsze Krakowskie Biuro Festiwalowe rozwija projekty kulturalne o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Bogusław Sonik aktywnie działał na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska Krakowa i Województwa Małopolskiego. Był pomysłodawcą Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, odbywającego się do dziś wydarzenia popularyzującego najciekawsze i najpiękniejsze miejsca oraz obiekty regionu, wpływającego na odbudowę jego tożsamości oraz poczucie wspólnoty jego mieszkańców. Zainicjowana w Krakowie przez Bogusława Sonika akcja „Przywracanie pamięci” miała na celu przywrócenie społecznej świadomości historii krakowskiego getta. Także dzięki jego staraniom w 2004 roku Apteka Pod Orłem otrzymała status muzeum.

 Sonik otrzymał dotychczas odznaczenia:

Galeria

fot.Wiesław Jarek

Powiązane tematy