Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Gaz łupkowy jest szansą na uniezależnienie się krajów Europy od dostaw z Rosji. Goście VII Forum Energetycznego przekonywali jednak,  że gdy mowa o dywersyfikacji – warto spojrzeć w kierunku Stanów Zjednoczonych.

Europoseł Bogusław Sonik zwrócił uwagę na fakt, że złoża są dość ograniczone. Jego zdaniem łupki nie spowodują, że Europa stanie się samowystarczalna, ale ich wydobycie  może dać pewien margines swobody.

– Stoimy przed szansą, że gaz łupkowy stanie się uzupełniającym paliwem. To nie będzie jednak rodzaj kolejnej Zatoki Perskiej, nie zaopatrzy całego kontynentu w energię – zaznaczył.