Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1317643088

4. października 2011

Dzisiaj Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności dyskutować będzie o gazie łupkowym, a w szczególności zanalizuje wzbudzającą wiele kontrowersji ekspertyzę dot. wydobycia gazu niekonwencjonalnego, przygotowaną przez Ludwik-Bölkow Systemtechnik.

W dokumencie tym zawarto żądanie, aby Komisja Europejska zaczęła bardzo wnikliwie kontrolować przebieg prac związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego, oraz aby opracowała przepisy dotyczące wydobycia. Polscy deputowani skrytykowali wnioski płynące z ekspertyzy. Ta ekspertyza jest niczym instrukcja dla przeciwników gazu łupkowego, jak mogą wykorzystać prawo europejskie, by zablokować prace, stwierdził w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Poseł Bogusław Sonik. Oprotestował on sposób wyboru autorów dokumentu, dlatego teraz przewodniczący Komisji wystąpił z inicjatywą opracowania raportu, który byłby dokumentem do dyskusji w Parlamencie.

Źródło: Rzeczpospolita