Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W środę, 25 kwietnia br. w Parlamencie Europejskim, na posiedzeniu Komisji Przemysłu, Badań i Energii, odbyło się wysłuchanie publiczne na temat „Węgiel i gaz – przyjaciele czy wrogowie?”. Wśród uczestników debaty znaleźli się m. in. przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz poszczególnych sektorów energetycznych.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej pokusił się o sformułowanie wyzwań, które stoją przed sektorami gazu i węgla. Spośród wyzwań, z którymi w najbliższej przyszłości będzie musiał uporać się sektor gazowy, warto chociażby wymienić potrzebę licznych inwestycji w infrastrukturę oraz konieczność znalezienia nowych odbiorców, także wśród innych sektorów. Z kolei sektor węglowy będzie musiał dostosować się do wymogów w zakresie redukcji emisji CO2 oraz do stopniowej, ale nieuniknionej dekarbonizacji gospodarki.

Z kolei Marcin Lewenstein, reprezentujący PGNiG, przedstawił obszary, w których gaz posiada przewagę nad węglem. Gaz jest mniej szkodliwy dla środowiska, ponieważ emituje mniej CO2, a także jest efektywniejszy w zakresie pozyskiwania z niego energii. Ponadto, gaz jest bardziej elastyczny, ponieważ może być magazynowany, a dzięki gęstej sieci gazociągów może być dostarczany niemal do każdego miejsca.

Natomiast Marek Jelinek, reprezentujący NWR, podkreślił, że zaletą węgla jest to, iż jego zasoby są równomiernie rozłożone. Co więcej, węgiel może być pomocny przy transformacji polityki energetycznej opartej na konwencjonalnych źródłach energii do opartej na źródłach niekonwencjonalnych. Jednakże zanim dojdzie do tej transformacji, to obowiązkiem Europy jest wykorzystanie lokalnych zasobów węgla.

Podsumowując, wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim nie przyniosło jednoznacznej odpowiedzi na postawione w tytule debaty pytanie. Niewątpliwie prelegentom udało się przedstawić szereg argumentów w obronie węgla i gazu, aczkolwiek należy pamiętać, że w każdym koszyku energetycznym musi znaleźć się miejsce dla energii pochodzącej z różnych źródeł, ponieważ tylko wtedy zapewnione zostanie bezpieczeństwo energetyczne.