Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

7 marca 2006, 23:00

18 października 2005r Komisja Europejska wyraziła zgodę na fuzję włoskiego banku UniCredito z niemieckim HVB. W efekcie tego połączenia UniCredito, który jest właścicielem 52,9 % akcji Pekao SA, ma również 71,03 % akcji BPH, bo przed fuzją ten pakiet akcji BPH należał do HVB. Połączenie Pekao SA z BPH ma być konsekwencją fuzji HVB z UniCredito.

Poseł Bogusław Sonik sprzeciwia się próbom ingerencji Komisji Europejskiej w treść umów zawartych przez stronę polska przed przystąpieniem do Unii Europejskiej.