Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

„Fundusze unijne prosto z Brukseli
Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej dało nam – poza wszelkimi politycznymi tego konsekwencjami – także możliwość uczestniczenia w rozmaitych unijnych programach pomocowych, w których jako kraj kandydujący nie mogliśmy w pełni brać udziału. To w dużej mierze dotacje scentralizowane, które realizowane są bezpośrednio przez wyznaczone do tego unijne instytucje, w przeciwieństwie do programów, w których dystrybucja środków odbywa się na poziomie krajowym i regionalnym. Najważniejsze z nich to Badania, Innowacje, Media oraz Kultura…”

Źródło: naszemiasto.pl, 20 lutego 2012