Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

20. sierpnia 2007

Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina, na zapytanie posła Bogusława Sonika o zaangażowanie Polski w działalność Euro-Śródziemnomorskiej Fundacji Dialogu im. Anny Lindh (FAL)