Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

31 sierpnia 2009, 22:00

Oświadczenie Josepha Daula, Przewodniczącego Frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) w Parlamencie Europejskim oraz Bogusława Sonika, Posła do Parlamentu Europejskiego

W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej Joseph Daul, Przewodniczący Frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) w Parlamencie Europejskim oraz poseł Bogusław Sonik wystosowali oświadczenie, w którym zwracają uwagę na fakt, że pakt Ribbentrop – Molotow otworzył drogę do wybuchu wojny, która pochłonęła miliony ofiar.

Rocznica wybuchu II wojny światowej: Musimy podtrzymać pamięć

1 września obchodzimy 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Europie.

W tym roku Parlament Europejski ogłosił 23 sierpnia „Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu” by w ten sposób przypomnieć rocznicę nazistowsko-sowieckiego paktu o nieagresji z sierpnia 1939 roku, który podzielił Europę na dwie strefy wpływów.

Dzisiaj, 1 września, 70 lat po wybuchu II wojny światowej, oddajemy hołd wszystkim, którzy walczyli z tyranią, a w szczególności tym, którzy padli jej ofiarami. Chcemy podkreślić znaczenie zachowania pamięci o II wojnie światowej. Ma ono służyć wyciągnięciu wniosków z błędów przeszłości i uniemożliwić powtórzenie tych błędów w przyszłości. Jednocześnie podkreślamy, że potrzeba nam silnej, zjednoczonej Europy, która pozwoli nam przezwyciężyć okrucieństwa przeszłości i budować pokojową przyszłość.

Dzięki Unii Europejskiej ostatnich 60 lat to czas pokoju i dobrobytu. My, członkowie Frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz silnej, pokojowej i rozwijającej się Europy, opartej na wartościach szacunku dla ludzkiej godności, wolności, demokracji, równości, rządów prawa oraz praw człowieka.