Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

18-21.11.2013 sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.Pe1_european%20union%202012%20pe-epParlament Europejski, StrasburgPrzed nami kolejna sesja plenarna PE w Strasburgu. Podczas posiedzenia plenarnego zostanie poruszonych wiele kluczowych kwestii. Przebieg obrad mogą Państwo obserwować na bieżąco na stronie Parlamentu Europejskiego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi poniżej wybranymi agendami. Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne (LIBE)- 18. listopada odbędzie się 11 Rozprawa śledcza LIBE, która będzie się koncentrować na krajowych działaniach wywiadowczych w świetle prawa pierwotnego UE i skarg na temat krajowych programów nadzoru.Zatrudnienie i Sprawy Społeczne (EMPL) – 18. listopada odbędzie się głosowanie ws. wyników negocjacji z Radą dot. Europejskiego Funduszu Społecznego.Sprawy Zagraniczne (AFET) -18. listopada Elmar Brok  – przewodniczący komisji przedstawi sprawozdanie z wizyty delegacji w Waszyngtonie. Pod koniec października delegacja spotkała się z przedstawicielami Izby Reprezentantów i Senatu, Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, Białego Domu i Departamentu Stanu.
W tym tygodniu:
Ostateczna decyzja w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych!Euro_european%20union%202012%20pe-epWe wtorek, 19. listopada Parlament Europejski  zagłosuje nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi na lata 2014-2020. Projekt był już kilka razy przekładany z powodu niedopełnienia warunków postawionych przez PE.Głosowanie jest ważne dla Polski, gdyż jest jednym z największych beneficjentów unijnych funduszy.  Według Wieloletnich Ramach Finansowania nasz kraj ma otrzymać ponad 105,8 miliarda euro.
Głosowanie nad największym funduszem regionalnymOstatnim etapem przed uruchomieniem funduszy inwestycyjnych na nowy rok ma być środowe głosowanie nad pakietem polityki spójności. Dla Polski, jak i dla całej Europy bardzo ważne są fundusze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który umożliwia wykorzystanie 180 miliardów w danych regionach.Fundusz ten to jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. Pieniądze z niego zostaną w Polsce wykorzystane m.in. na cyfryzacje, energooszczędność, innowacje, kulturę i przedsiębiorstwa.
Wręczenie Nagrody im. Sacharowa Malali YousafzaiSakharov_european%20union%202011%20pe-ep_modyfikowanaW tym tygodniu (20.11) w Parlamencie Europejskim w  Strasburgu odbędzie się specjalna ceremonia wręczenia Nagrody im. Sacharowa dla Malali Yousafzai – aktywistki z Pakistanu, walczącej o prawa do równej i ogólnodostępnej edukacji dziewcząt.Oprócz samej gali, dzień wcześniej odbędzie się jubileuszowa konferencja poświęcona tematyce Nagrody im. Sacharowa: „Nagroda im. Sacharowa: początki, osiągnięcia i plany na przyszłość”. Na konferencji swoje przemówienie wygłosi były przewodniczący PE Jerzy Buzek.
Nobel dla Memoriału?Memoria%c5%82W środę, 20. listopada odbędzie się konferencja prasowa, której celem będzie podsumowanie akcji związanej ze zbieraniem podpisów po wnioskiem o zgłoszenie kandydatury rosyjskiego Stowarzyszenia Memoriał do Pokojowej Nagrody Nobla.Memoriał zajmuję się dokumentacją i badaniami historycznymi oraz propagowaniem wiedzy  na temat politycznych prześladowań w okresie dyktatury komunistycznej. Poza tym Stowarzyszenie działa na rzecz ochrony praw człowieka w krajach byłego ZSRR. Za swoją działalność jest odznaczone m.in. nagrodą Sacharowa.
Wyjazdy studentów za granice zabezpieczone!Wtorek – 19. listopada, to ważny dzień dla studentów, którzy będą korzystać z możliwości studiowania poza granicami własnego państwa. Tego dnia odbędzie się głosowanie nad budżetem programów Erasmus+ (łączącego wszystkie dotychczasowe programy wyjazdowe)  i Kreatywna Europa (ma ożywić unijny sektor kultury).Budżet na programy ma wzrosnąć nawet o 10%. Dla Polski jest to dobra informacja, ponieważ nasz kraj należy do grona państw najlepiej wykorzystujących środki z tego programu. Średnie wykorzystanie budżetu wynosiło 99%, a z programu skorzystało już u nas ponad 100 tysięcy studentów!
Parlament chce decydować o własnej siedzibie!Pe5_european%20union%202012%20pe-epW tym tygodniu, 19. i 20. listopada, w Parlamencie odbędzie się debata i głosowanie nad prawem Parlamentu Europejskiego do samodzielnego decydowania o organizacji pracy. Jednym z głównych tematów jest prawo do wybierania własnej siedziby.Na dzień dzisiejszy decyzję o zmianie miejsca pracy PE podejmują jednogłośnie państwa członkowskie UE. Projekt raportu został przyjęty przez komisję spraw konstytucyjnych i zobowiązuje PE do rozpoczęcia procedury zmiany traktatów.
Wydarzyło się:
Finał czwartej edycji konkursu na staż!Sta%c5%bc315. listopada br. rozstrzygnięto II etap naboru na staż praktyczny w Biurze Posła Bogusława Sonika w Parlamencie Europejskim w Brukseli.Decyzją Komisji laureatkami naboru zostału (w porządku alfabetycznym):Burzykowska JustynaKlajmon GabrielaLaureatkom serdecznie gratulujemy, wszystkim uczestnikom naboru dziękujemy za nadesłanie prac i udział w eliminacjach.
Wizyta Posła Sonika na Sądecczyźnie!Dscn040415.  i 16. listopada 2013r. Poseł Bogusław Sonik odwiedził Ziemię Sądecką, aby przedstawić  prezentację, pn. Parlament Europejski – Twój Punkt Oparcia połączoną z projekcją filmu w reż. Anny Ferens. Poseł Sonik zawitał do Nowego Sącza, Limanowej i  Gorlic.
Film Punkt Oparcia w reżyserii Anny Ferens to pasjonująca opowieść o tym jak
w latach 80-tych Parlament Europejski upominał się o wolność dla więźniów politycznych i swobody demokratyczne w Polsce i w innych krajach bloku sowieckiego.Reżyserka dotarła do wielu uczestników wydarzeń z lat osiemdziesiątych i nagrała rozmowy z opozycjonistami z dawnej Czechosłowacji, Estonii, Polski, Rumunii i Węgier, a także z niektórymi ówczesnymi europarlamentarzystami, inicjatorami rezolucji w sprawach Europy Wschodniej. Film stanowi wyjątkową wizytówkę Parlamentu Europejskiego i może być okazją do przybliżenia jego działalności obywatelom Polski.Fotogalerię z wizyty na Sądecczyźnie znajdą Państwo tutaj.
Obchody Święta Niepodległości w Libiążu i MiechowieDsc_020311. listopada br. odbyły się obchody Święta Niepodległości w Libiążu oraz w Miechowie. Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika reprezentował asystent regionalny Gabriel Szuster. W Libiążu obchody rozpoczęły się Mszą Świętą, po czym pochód przeszedł na cmentarz aby złożyć kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Reprezentant Biura Posła Bogusława Sonika złożył kwiaty wraz z Posłem Tadeuszem Arkitem i Wicestarostą Powiatu Chrzanowskiego Marią Siudą. W  Miechowie  wraz z Posłanka Lidią Gądek złożone zostały kwiaty pod Pomnikiem Orła na miechowskim  rynku. Oficjalnym uroczystościom towarzyszyło także wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych zorganizowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Miechów Dariusza Marczewskiego.
Unia Europejska z nowym budżetem!Euro3_european%20union%202012%20pe-ep12. listopada dobiegła końca koncyliacja budżetowa, w trakcie, której Parlament Europejski, Rada oraz Komisja Europejska doszły do porozumienia w sprawie budżetu UE na 2014 rok.Ostatecznie budżet UE wyniesie 142,6 miliardów euro w zobowiązaniach oraz 135,5 miliardów euro w płatnościach, które dzięki europarlamentarzystom zostały ustalone na poziomie o 500 milionów ponad stanowisko Rady Unii Europejskiej.Tegoroczne negocjacje były bardzo trudne, ponieważ budżet na lata 2014-2020 jest częścią nowych Wieloletnich Ram Finansowych. Warto też zaznaczyć że negocjacje dotyczyły deficytu budżetowego za rok 2013. Bez przyjęcia zaległych płatności, pertraktacje zakończyłyby się fiaskiem.
COP19 w cieniu tajfunu…20130308%20greenhouse%2007%20copyPod znakiem dramatycznego apelu Sano, przewodniczącego delegacji Filipin rozpoczęła się w Warszawie Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Podczas tegorocznej konferencji głównym priorytetem będzie ustanowienie „mapy drogowej” dla globalnego porozumienia mającego nastąpić na COP21 w Paryżu w 2015 roku.Oprócz „mapy drogowej” prowadzącej do osiągnięcia globalnego porozumienia w 2015 priorytetami konferencji są:Ustalenia dotyczące ram zobowiązań finansowych przed wejściem w życie globalnego porozumienia z 2015 roku;Temat adaptacji krajów, zwłaszcza rozwijających się, do zmian klimatu oraz „straty i szkody”, tj. efekty zmian klimatu, których nie da się uniknąć, pomimo adaptacji do nich i redukcji emisji gazów cieplarnianych;Osiągnięcie porozumienia w sprawie redukcji emisji z niszczenia lasów tropikalnych (REDD+) oraz użytkowania gruntów (LULUCF);Zwiększenie zaangażowania miast i biznesu.19 konferencja stron jest częścią inicjatywy mającej na celu zapobieganie zmianom klimatu. Konferencje te są wynikiem porozumień „Szczytu Ziemi”, który odbył się w Rio de Janeiro w 1992 roku. Polska już drugi raz została organizatorem konferencji. Po raz pierwszy została nim w 2008, gdy konferencja odbywała się w Poznaniu.Więcej informacji na temat szczytu klimatycznego znajdą Państwo tutaj.