Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

28 grudnia 2010, 23:00

1294044303

Urszula Wasińska z Końskich została laureatką konkursu „Moja gmina w Unii Europejskiej”, zorganizowanego pod patronatem posła Bogusława Sonika. Wręczenie nagrody nastąpiło 23 grudnia 2010 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach.

Esej przedstawiający osiągnięcia gminy Końskie związane z wykorzystywaniem funduszy unijnych został najlepiej oceniony przez komisję konkursową. Laureatka została zaproszona przez Posła Bogusława Sonika do udziału w wyjeździe studyjnym do Parrlamentu Europejskiego w Brukseli.