Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

10 sierpnia 2010, 22:00

Już w najbliższą niedzielę, 15 sierpnia 2010 r., w Podstolicach (gmina Wieliczka) odbędzie się finał konkursu „Cudowna moc bukietów” na bukiet żniwny przygotowywany na Święto Matki Boskiej Zielnej. Konkurs, którego tematem jest sporządzenie tradycyjnego bukietu złożonego z ziół, zbóż, kwiatów i owoców organizuje Liliana Sonik, Prezes Stowarzyszenia Instytutu Dziedzictwa. Imprezie towarzyszyć będą wykłady i koncerty.

Celem projektu jest przywrócenie pamięci o dawnym zwyczaju, jak również zwrócenie uwagi na piękno i znaczenie natury. Przygotowywane na Święto Matki Boskiej Zielnej tradycyjne bukiety budzą w naturalny sposób świadomość ekologiczną: pozwalają poznać zioła i kwiaty oraz ich znaczenie praktyczne i symboliczne. Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego, fundator nagród dla laureatów konkursu w postaci wyjazdów studyjnych do Brukseli, podkreśla zwłaszcza ten ostatni aspekt: Nasze zamierzenie konkursowe prowadzić ma to do zwiększania świadomości, iż bioróżnorodność, czyli dbanie o przetrwanie jak największej ilości gatunków roślin ma ścisły związek ze stanem środowiska. W rezultacie poprzez zwiększenie świadomości na temat bioróżnorodności, chcemy stopniowo eliminować działania destrukcyjne, takie jak zaśmiecanie lasów, łąk, rzek, wypalanie traw etc.

Konkurs finansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta i Gminy Wieliczki oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Krakowie. Dodatkowo projekt organizowany jest przy wsparciu merytorycznym Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Parafii Rzymsko – Katolickiej PW. Ducha Świętego w Podstolicach.W załączeniu program imprezy wraz z regulaminem konkursu.