Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

9 stycznia 2004, 23:00

„FIDEL CASTRO RZĄDZI KUBĄ OD 45 LAT

Czterdzieści pięć lat temu, 8 stycznia 1959 roku, Fidel Castro triumfalnie wkroczył do Hawany. Od tamtej chwili dzierży dyktatorską władzę na Kubie. Jest szefem państwa i szefem rządu, naczelnym wodzem kubańskich sił zbrojnych i I sekretarzem kubańskiej partii komunistycznej. Nigdy nie kandydował w żadnych wyborach. Jeszcze w 1996 roku Danielle Mitterrand, żona prezydenta Francji, twierdziła, że „na Kubie osiągnięto summum tego, co może dokonać socjalizm”…”

Źródło: Rzeczpospolita, 10 stycznia 2004