Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

15. lutego 2011

Bogusław Sonik (PPE ), na piśmie:

Fałszowanie produktów leczniczych to problem globalny i w takim kontekście powinien być rozpatrywany. Jego przyczyny związane są między innymi z wysokimi cenami leków, niską świadomością pacjentów, ale w dużej mierze mają także naturę prawną.

Sytuację tę wykorzystują grupy przestępcze na całym świecie. Dlatego doceniam wspólne działania zarówno instytucji UE, jak i niemalże jednolite stanowisko w tej sprawie wszystkich grup politycznych, co do wypracowania kompromisowego aktu legislacyjnego w tym zakresie. Pragnąłbym przytoczyć wypowiedź byłego sekretarza generalnego Interpolu, Ronalda Noble, który zestawił liczbę ofiar terroryzmu i podrabianych leków: na przestrzeni 45 lat terroryści zabili w tym czasie 65 tys. ludzi, podrabiane leki natomiast pochłonęły 200 tys. ofiar w samych tylko Chinach.

Uważam, że nacisk kładziony na prowadzenie monitoringu, działania kontrolne, zaostrzanie standardów, utworzenie systemu wzajemnego uznawania to na początek dobre rozwiązania. Jako wiceprzewodniczący komisji ENVI pragnę także podkreślić rolę działań informacyjnych skierowanych do pacjentów, a także nakładanie zobowiązań w tym zakresie na firmy farmaceutyczne. Pacjenci powinni mieć dostęp do wysokiej jakości, obiektywnych informacji co do sposobu przepisywania leków oraz ich właściwości.