Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

11 września 2008, 22:00

1221469367

11 września 2008 r. w Pałacu Larischa w Krakowie miała miejsce konferencja zatytułowana “5O LAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI. EUROWYBORY 2009”, zorganizaowana przez Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika oraz Posła na Sejm Andrzeja Czerwińskiego. Gościem honorowym objętej patronatem Premiera RP Donalda Tuska był Przewodniczący frakcji Europejskiej Partii Ludowej „Europejskich Demokratów Joseph Daul.

50. rocznica powstania Parlamentu Europejskiego to niewątpliwie okazja do dokonania podsumowań, do spojrzenia w przeszłość i uświadomienia sobie, co dało wspólnej Europie półwiecze funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. Jest to jednak także okazja do przyjrzenia się europejskiej teraźniejszości oraz do wybiegnięcia myślą w przyszłość. To właśnie kwestii związanych z europejską teraźniejszością oraz wyzwaniami przyszłości w postaci zbliżających się eurowyborów dotyczyły referaty wygłoszone podczas dzisiejszej konferencji.

Przewodniczący Daul przedstawił w swym wystąpieniu stanowisko frakcji EPL-ED wobec priorytetów prezydencji francuskiej, do których należą energia, zmiany klimatyczne, imigracja, obronność i rolnictwo. Cele te w dużej mierze znajdują odzwierciedlenie w programie Europejskiej Partii Ludowej „Europejskich Demokratów.

Aktualnych zagadnień dotyczyło również wystąpienie Posła Andrzeja Czerwińskiego, współorganizatora konfrencji, który przybliżył słuchaczom polską wizję Wspólnej Polityki Energetycznej oraz wystąpienie Posła Jana Olbrychta, który zaprezentował działalność Komisji Rozwoju Regionalnego w kontekście priorytetów Unii Europejskiej.

Poseł Bogusław Sonik poświęcił swój referat zadaniom stojącym przed Platformą Obywatelską w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. W swoim przemówieniu poseł Sonik przedstawił najpierw wyniki sondaży, pokazujące niski stopień poinformowania społeczeństwa o nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego „jak się okazuje, zaledwie 7% Polaków ma swiadomość, że przyszły rok będzie rokiem eurowyborów. Zarazam jednak badania dowodzą, że Polacy chcą pójść do urn, jak również mają pozytywny stosunek do Parlamentu Europejskiego, a nawet chcieliby rozszerzenia jego uprawnień. Te pozytywne tendencje powinna zdaniem posła Sonika wykorzystać Platforma Obywatelska „przede wszystkim informując obywateli o nadchodzących wyborach oraz o pracy i zadaniach Parlamentu Europejskiego, a w następnej kolejności przedstwaiając swój program wyborczy.

Według badań aż 78% wyborców deklaruje chęć wzięcia udziału w eurowyborach. Zdaniam politologów osiągnięcie tak wysokiej frekwencji nie będzie możliwe, jednak na ile trafne okażą się stawiane dziś diagnozy i formułowane prognozy, pokaże przyszłość. Przekonamy się o tym już w najbliższym roku „roku eurowyborów.