Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

22 czerwca 2011, 09:00

Ryzyko ucieczki przemysłu z Europy Środkowej do innych krajów spowodowane ograniczeniami emisji CO2 to temat wysłuchania publicznego, które 22 czerwca w Parlamencie Europejskim organizuje poseł Bogusław Sonik wspólnie z posłem Konradem Szymańskim. Działania mające na celu dalsze podnoszenie celów redukcyjnych działają na szkodę całego przemysłu europejskiego i uderzają w niego. Przemysł pod presją polityki klimatycznej będzie przenosił się do krajów, które prowadzą bardziej zdroworozsądkową politykę w tym zakresie – komentuje Bogusław Sonik, Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska w Parlamencie Europejskim.Konferencja powiązana jest z czwartkowym głosowaniem nad raportem zakładającym możliwość podniesienia progu emisji do 30% przed rokiem 2020. Poprzedni wyznaczony przez UE cel – 20% redukcji emisji CO2 – jest trudny do zaakceptowania dla polskiego i środkowoeuropejskiego przemysłu z uwagi na wysoki udział węgła w energetyce w tych krajach. Wysoki koszt realizacji europejskiego pakietu klimatyczno energetycznego został potwierdzony m.in przez tak wiarygodne źródła ja Bank Światowy, Ernst&Young czy McKinsey. Według Raportu Banku Światowego realizacja europejskiego pakietu klimatyczno-energetycznego kosztować będzie Polską gospodarkę utratę 1,4 % PKB rocznie do 2020 roku a dla całej UE 0,55%. Bank Światowy szacuje też, że ceny energii elektrycznej wzrosną w Polsce o ok. 26,2%, a w EU-26 12,6%. Zjawisko carbon leakage – czyli przenoszenie się przemysłu poza granice UE nie jest mitem ale realną groźbą dla wzrostu gospodarczego i miejsc pracy w Europie. W konferencji weźmie udział prof. Krzysztof Żmijewski – Sekretarz Generalny Rady Społecznej Narodowego Programu Redukcji Emisji w Polsce, który zaprezentuje raport pt. Zagrożenie Zjawiskiem Carbone Leakage w Polsce. Wśród gości konferencji znajdą się także Einari Kisel – Podsekretarz Stanu ds. Energii w Ministerstwie Gospodarki i Komunikacji Estonii oraz ekspert z NGO – Thomas Tomas Wyns – Climate Action Network Europe.Jutro na sesji planarnej odbędzie się głosowanie nad raportem w tej sprawie; mam nadzieję, że zdrowy rozsądek wygra z nieuzasadnionymi ekonomicznie ambicjami redukcji CO2 – podsumowuje poseł Bogusław Sonik.