Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

26 lutego 2007, 23:00

W debacie nad karą śmierci biorą udział zarówno instytucje międzynarodowe, jaki i organizacje pozarządowe, oraz zwykli obywatele krajów UE. Parlament Europejski postanowił odnieść się do tego problemu uchwalając rezolucję, w której opowiada się za całkowitym moratorium na wykonywanie kary śmierci. Dokument odwołuje się do postanowień, zawartych w deklaracji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1948 roku. Artykuł 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku stanowi o prawie do życia, wolności i bezpieczeństwa osoby ludzkiej.

Moratorium z rezolucji PE polega na zawieszeniu wykonywania kary śmierci, ale pozostaje ona w kodeksie. Abolicja jest już definitywnym wykreśleniem egzekucji z listy prawnie dozwolonych środków karnych. We wtorek, 30 stycznia 2007 roku posłowe PE debatowali nad zasadnością moratorium, które będzie przedmiotem debaty w ONZ na wiosnę tego roku. Według posła Bogusława Sonika (EPP-ED), kara śmierci jest sprzeczna z kodeksem moralnym wszystkich współczesnych społeczeństw: – Trudno stać obok rodzin ofiar, zamordowanych ze szczególnym okrucieństwem, gdy często tymi ofiarami są dzieci, i mówić im, że nie należy wobec sprawcy stosować kary śmierci. A przecież emocje dyktują coś całkiem odmiennego. Jednak tylko abolicja kary śmierci może postawić tamę szaleństwu fanatyków , gotowych używać aparatu wymiaru sprawiedliwości do likwidowania swoich przeciwników – mówił Sonik w swoim przemówieniu podczas debaty. Mediacje Unii Europejskiej w walce przeciw karze śmierci trwają nieprzerwanie od wielu lat. Jednym z warunków przystąpienia do UE jest całkowita abolicja.

W 1998 r. Unia Europejska wydała dokument, potwierdzający jej pełne poparcie wobec wspólnych wartości wywodzących się z szacunku dla przyrodzonej godności jednostki W tym tygodniu oficjalna delegacja PE weźmie udział w trzecim Światowym Kongresie Przeciwko Karze Śmierci (pierwszy odbył się w 2001 roku w Strasburgu, w budynkach należących do PE), który ma miejsce w Paryżu. Największym problemem dla przeciwników kary śmierci jest przekonanie o jej bezzasadności osób poszkodowanych i ich bliskich, a zwłaszcza dużych grup społecznych, które ucierpiały w wyniku zbrodni swoich władz państwowych:- Jeżeli ceną za postawienie abolicyjnej bariery przed dyktatorami różnej maści będzie fakt, iż Ci przestępcy, którzy zasługują na najwyższy wymiar kary, zamiast zginąć na gilotynie, spędzą resztę życia w dożywotnim więzieniu, bez możliwości wcześniejszego jego opuszczenia, to jakkolwiek nie byłoby to bolesne, warto tę cenę zapłacić – podsumowuje poseł Bogusław Sonik. Zarówno przedstawiciel Prezydencji niemieckiej, jak i Pani komisarz Ferrero-Waldner, stwierdzili, że będą popierać w imieniu Unii Europejskiej udzielenie przez ONZ maratorium (aczkolwiek podkreślili, że na dziś nie ma większości w ONZ do podjęcia takiej decyzji).

Obecnie 85 krajów członkowskich ONZ popiera ideę moratorium.