Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

24 stycznia 2011, 23:00

1295967971

Eurodeputowani komisji ochrony środowisko skrytykowali reakcję instytucji europejskich na wybuch pandemii świńskiej grypy w 2009 i 2010 roku.

Blisko roczna dyskusja, którą zapoczątkowali posłowie Bogusław Sonik i Michele Rivasi, została dzisiaj przypieczetowana przyjęciem sprawozdania.

Europosłowie apelują, by przy ocenie ryzyka epidemiologicznego wykorzystać wiedzę niezależnych ekspertów, niezwiązanych z firmami farmaceutycznymi. Polska od początku brana była, jako przykład jak nie ulec panice i żądać gwarancji bezpieczeństwa szczepionek.

– W naszym sprawozdaniu podkreślamy nieprawidłowości proceduralne i etyczne, jakie popełniono w czasie walki z wirusem AH1N1. Raport wzywa do niezależności UE przy ocenie powagi zagrożenia i wynikającego z niego ryzyka, a nie opieraniu się na badaniach ekspertów finansowanych przez koncerny farmaceutyczne. Krytykowana jest jednocześnie podejrzana, przyspieszona procedura wprowadzenia na rynek szczepionek przeciwko H1N1, których testy i badania nie były wystarczające – tłumaczy Bogusław Sonik (PO), wiceprzewodniczący komisji środowiska PE (ENVI).

W 2009 r. koncerny farmaceutyczne przedstawiły wirusa, jako bardzo niebezpiecznego, podczas gdy okazał się mniej groźny niż zwykła grypa. Liczba przypadków śmiertelnych wyniosła 2900 osób, podczas gdy szacunkowa liczba takich przypadków dla grypy sezonowej to 40 000 na rok. Już w maju 2009 WHO informowało, że wirus nie jest tak niebezpieczny, jednak wiele państw ze względu na sprzeczne informacje uległo presji i zakupiło miliony drogich szczepionek, które nie zostały wykorzystane, a dziś są juz niezdatne do użytku.

– Żądamy większej przejrzystości działania instytucji unijnych w zakresie zarządzania chorobami, przeglądu istniejących procedur i ich nowelizacji w kierunku większej elastyczności i uniknięcia konfliktów interesów osób oceniających i decydujących o stopniu zagrożenia. Wzywamy też do większej współpracy między państwami, w celu wzmocnienia pozycji negocjacyjnej przy zakupie szczepionek – dodał Sonik.

Podczas prac na raportem Polska stawiana była, jako wzór dla innych państw. – Polska jest przykładem państwa, które oparło się panice i trzeźwo poprosiło firmy farmaceutyczne o udokumentowanie badania bezpieczeństwa nowej szczepionki. Żaden inny kraj tego nie zrobił – powiedział Bogusław Sonik.

Sprawozdanie komisji ENVI w sprawie oceny zarządzania grypą H1N1 w Unii Europejskiej w latach 2009-2010 zostało przyjęte niemal jednogłośnie – 58 głosów za, 2 przeciw. Głosowanie plenarne obędzie się podczas marcowej sesji plenarnej w Strasburgu.