Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1291903308

9. grudnia 2010

Polscy posłowie Klubu PO-PSL w Parlamencie Europejskim wysłali list otwarty do Komisji Europejskiej w sprawie niekorzystnych dla części państw UE (w tym Polski) propozycji przepisów dotyczących przydziału darmowych pozwoleń na emisję CO2 na lata 2013-2020.

Inicjatywa ta została poparta przez inne państwa członkowskie. Komisja podejmie ostateczną decyzję 15 grudnia.

„Nie postulujemy całkowitej zmiany metodologii benchmarkingu. Nie mniej jednak projekt przedstawiony przez Komisję powinien być dostosowany do możliwości wszystkich państw członkowskich i wymaga oceny pod względem konkurencyjności” powiedział poseł Bogusław Sonik, wiceprzewodniczący komisji środowiska w Parlamencie Europejskim. 

Zdaniem Posłów propozycja KE dotycząca darmowych pozwoleń na emisję CO2 w ramach trzeciej fazy Europejskiego Systemu Handlu Emisjami na lata 2013-2020 (EU ETS III) jest wyjątkowo niekorzystna dla przemysłu energochłonnego w państwach Europy Środkowej tj.: Polska, Czechy, Rumunia. Sposób wyliczenia darmowych uprawnień dla firm nie uwzględnia specyficznych uwarunkowań historycznych tych państw, czyli wykorzystania węgla, jako paliwa do produkcji. Metodologia przyjęta przez Komisję opiera się na wskaźnikach (benchmarkach) biorąc za podstawę tylko gaz.

„Nowe przepisy uderzą w różne branże przemysłu energochłonnego tj.: przemysł papierniczy, chemiczny, cementowy, ciepłownictwo. Nawet zakłady mające bardzo nowoczesne instalacje, ale pracujące na węglu, nie będą mogły otrzymać ilości darmowych uprawnień porównywalnej z ich konkurentami w UE, których głównym paliwem nie jest wysokoemisyjny węgiel.  Na przykład polskie ciepłownictwo będzie musiało kupić nawet 60% potrzebnych pozwoleń, gdy inne kraje UE, których gospodarka oparta jest na gazie będą musiały kupić zaledwie 20% takich pozwoleń” powiedział Bogdan Marcinkiewicz (PO), członek komisji przemysłu, energii i badań PE.

Jeśli KE podtrzyma swoją decyzje to takie rozwiązanie doprowadzi do spadku konkurencyjności, ograniczenia produkcji, co oznacza zwolnienia, i wzrostu cen produktów- ostrzegają posłowie w liście otwartym.  Według szacunków branży ciepłowniczej, z powodu wydatków na zakup pozwoleń na emisje, w 2013 r. cena ciepła wzrośnie o 22 %.  W liście otwartym Posłowie podkreślają, że jeszcze możne temu zapobiec wprowadzając zróżnicowanie benchmarków według stosowanego paliwa gaz-ropa-węgiel, przyjęcie takiego rozwiązania niwelowałoby niesprawiedliwy efekt ekonomiczny.

Ostateczna decyzja dotycząca zasad wdrażania systemu EU ETS III ma być podjęta 15 grudnia br. podczas głosowania w komitecie ds. zmian klimatu, który składa się z przedstawicieli KE i ekspertów z państw członkowskich. Europosłowie ostrzegają, że, mogą zablokować niekorzystną decyzję, ponieważ zgodnie z procedurą komitologii po głosowaniu w komitecie ds. zmian klimatu Parlament Europejski ma prawo weta.