Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

9 marca 2006, 23:00

Ese_logo

ESE zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 10 marca o godz.16 w sali A103 budynku Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera przy ul. Westerplatte 11 w Krakowie. Tym razem do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy dr Filipa Jasińskiego z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Tematem spotkania będą „Rządy prawa a wolność w Unii Europejskiej. Czy potrzebna jest nam Agencja Praw Podstawowych?”

Celem spotkania ma być dyskusja nad problemem zawartym w tytułowym pytaniu oraz nad innymi istotnymi kwestiami związanymi z prawami podstawowymi, obejmującymi m.in zalety i zagrożenia wynikające z ujednolicenia polityki w tym zakresie.

Istotą Agencji Praw Podstawowych jest jej podejście poza-sądowe. Głównym jej celem natomiast jest zapewnienie zgodnośći praw i polityki UE z prawami podstawowymi, aby podnieść użyteczność i skuteczność prac już podjętych przez Państwa Członkowskie, organizacje pozarządowe i inne, oraz przygotowanie horyzontalnych badań na skalę UE, które skupiałyby się na określonych

niedoskonałościach w obszarze przestrzegania praw człowieka.

Dyskusja na temat praw człowieka jak i jej wpływu na kompetencje i watrość państw prowadzona jest od dawna. UE nie jest tylko ekonomiczną organizacją nieposiadającą wpływu na zagadnienia społeczne dotyczące jej obywateli. Ścierają się w niej bardzo różne koncepcje, a ich wynik jest często daleki od aksjologicznej neutralności. Debata nad preambułą konstytucji była tego najbardziej wyrazistym przykładem. Szczególnym miejscem ścierania się takich poglądów jest Parlament Europejski, a lektura rezolucji w sprawie homofobii w Europie może być tego dobrym przykładem.