Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

9 stycznia 2006, 23:00

Img_3089_lewandowski
foto.: Ignacy Pelikan-Krupiński /Spotkanie z Januszem Lewandowskim/

Kompromis w sprawie nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2007-20013 był głównym tematem debaty z udziałem Przewodniczącego Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego dr Janusza Lewandowskiego.

Poseł Lewandowski (EPL-ED) przedstawił zarówno historie i schemat budżetów wieloletnich Unii Europejskiej, jak również omówił odrzuconą propozycję budżetową Luksemburga porównując ją z przyjętym budżetem podczas prezydencji Wielkiej Brytanii. Przybliżył także stanowisko PE i szanse negocjacji z prezydencją austriacką w pierwszych miesiącach 2006 roku.

Było to kolejne spotkanie Europejskiego Seminarium Eksperckiego, któremu patronują Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego, EPL-ED oraz Jarosław Gowin, Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Spotkanie odbyło się 10 stycznia 2006r. o godz. 11.00 w siedzibie WSE w Krakowie