Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

The%20european%20gas%20policy%20forum%202012

Konferencja w Brukseli

3. października 2012

Temat gazu łupkowego podejmują dzisiaj w Brukseli prelegenci Europejskiego Forum Polityki Gazowej 2012 organizowanego przez Forum Europejskie oraz Centre for European Policy Studies. Debata ma dać odpowiedzi na pytania o przyszłość gazu łupkowego w Europie oraz rolę i kształt prawodawstwa Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich w regulowaniu poszukiwania i wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Spotkanie to ma być również okazją do dyskusji nad rolą gazu łupkowego i implikacjami wydobycia dla bezpieczeństwa energetycznego oraz walki ze zmianami klimatycznymi.

Do udziału w debacie zaproszono ekspertów z Komisji Europejskiej, Oxford Institute for Energy Studies, przedstawicieli firm Gazprom Export, Chevron Bułgaria oraz ExxonMobil a także eurodeputowanych Bogusława Sonika i Niki Tzavela, odpowiedzialnych w PE za przygotowanie raportów ws. gazu łupkowego.

Więcej informacji o forum znajdą Państwo na anglojęzycznej stronie Europejskiego Forum Polityki Gazowej 2012.