Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Jak angażować młodych ludzi w politykę, gdy tak wiele straciło wiarę w możliwość poprawy sytuacji w czasach kryzysu i bezrobocia? Liga Młodych Wyborców (League of Young Voters) chce to zmienić, informując swoich kolegów i koleżanki o wyborach europejskich i o tym, że kandydujący w nich politycy i partie chcą pomóc rozwiązać ich problemy i cenią ich zdanie. Inicjatywa wystartowała 30 maja w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

Liga Młodych Wyborców, której głównym zadaniem jest zachęcanie do głosowania niezdecydowanych i poprawa frekwencji w wyborach europejskich, została powołana przez przewodniczących Rady Europejskiej – Hermana Van Rompuya i Komisji Europejskiej – José Manuela Barroso podczas „YO!Fest”. Dwudniowa impreza (30 i 31 maja) odbyła się przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W jej ramach, młodzi mogli wziąć udział w warsztatach, debatach i koncertach.

YO!Fest organizowane jest każdego roku przez Europejskie Forum Młodzieży (European Youth Forum). Tegoroczne wydarzenie jest jednak wyjątkowe – zbiega się bowiem z 25. urodzinami europejskich programów młodzieżowych, o których dokonaniach i przyszłości debatowali 31 maja przewodniczący PE Martin Schulz i komisarz Androulla Vassiliou.