Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1 lipca 2011, 10:15

Z okazji inauguracji Polskiej Prezydencji dnia 2 lipca 2011 r. o godz. 17.00 na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się Europejska Lekcja Śpiewania – koncert, którego tematem będą narodowe pieśni i piosenki śpiewane w krajach Unii Europejskiej. W Kapitule Idei projektu zasiada poseł Bogusław Sonik, który weźmie udział w wydarzeniu.

Europejska Lekcja Śpiewania organizowana jest przez Bibliotekę Piosenki Polskiej w Krakowie, której celem było stworzenie listy 27 utworów reprezentatywnych dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Charakterystyczne utwory stanowiące swoiste symbole zostaną umieszczone w „Europejskim Śpiewniku” wraz z krótkim opisem osadzającym je w szerokim kontekście kulturowym i historycznym. Jako członek Kapituły Idei projektu poseł Bogusław Sonik również przedstawił swoją listę proponowanych piosenek. Lekcje Śpiewania to organizowane w Krakowie od dziewięciu lat unikalne koncerty, podczas których zadaniem artystów stojących na scenie jest jedynie pomoc publiczności w nauce piosenek. Do tej pory w repertuarze obecne były jedynie polskie piosenki. Tym razem po raz pierwszy do śpiewnika trafić ma 27 popularnych piosenek pochodzących z krajów Unii Europejskiej.1 lipca przejęcie przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zostało uczczone przygotowanym przez Biuro Posła Bogusława Sonika happeningiem, podczas którego dzieci na krakowskich ulicach otrzymywały słodycze i kolorowe baloniki po udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Dlaczego ten dzień jest ważny dla Polski?”