Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

29 czerwca 2011, 22:00

1309419777

Z okazji inauguracji Polskiej Prezydencji 2 lipca 2011 r. o godz. 17.00 na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się Europejska Lekcja Śpiewania – koncert, którego tematem będą narodowe pieśni i piosenki śpiewane w krajach Unii Europejskiej.

Projekt, w ramach którego poszukiwano najpopolarniejszych piosenek ze wszystkich krajów UE organizowany jest przez Bibliotekę Piosenki Polskiej w Krakowie. W Kapitule Idei projektu zasiada poseł Bogusław Sonik, który rownież przedstawił swoją listę proponowanych piosenek.

Lekcje Śpiewania to organizowane w Krakowie od dziewięciu lat unikalne koncerty, podczas których zadaniem artystów stojących na scenie jest jedynie pomoc publiczności w nauce piosenek. Głównym założeniem i celem imprezy jest poznanie rodzimej pieśni i piosenki historycznej (często również współczesnej) wraz z jej kontekstem  kulturowym. Do tej pory w repertuarze obecne były jedynie polskie piosenki, które śpiewano między innymi z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, Niepodległości czy 100-lecia Harcerstwa Polskiego. Tym razem po raz pierwszy do śpiewnika trafić ma 27 popularnych piosenek pochodzących z krajów Unii Europejskiej.

Celem organizatorów było stworzenie listy 27 utworów reprezentatywnych dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Charakterystyczne utwory stanowiące swoiste symbole, będące dobrem narodowym danego kraju, zostaną umieszczone w „Europejskim Śpiewniku” wraz z krótkim opisem osadzającym je w szerokim kontekście kulturowym i historycznym.