Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

18 września 2007, 22:00

Epp

W dniach 20-22 września poseł Bogusław Sonik weźmie udział w spotkaniu biura Europejskiej Partii Ludowej-Europejskich Demokratów w Warszawie. Członkowie frakcji będą dyskutować wraz z polskimi i europejskimi politykami nad kształtem Europy i świata w przyszłości. Omówione zostaną wyzwania, które stawia Europejczykom funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Warszawskie spotkanie otworzy Joseph Daul – przewodniczący grupy EPP-ED w Parlamencie Europejskim.

Podczas otwarcia wystąpi także Donald Tusk – przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Waldemar Pawlak – przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego, oraz Jacek Saryusz-Wolski – przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w PE.

Podczas pierwszego dnia spotkania EIN zostanie przedstawiony raprort: The World in 2025:

Choices and Challenges for Tomorrow. Jego omówieniem zajmie się m.in. James Elles, poseł do PE, przewodniczący European Ideas Network oraz dr Michael Borchard z Fundacji Konrada Adenauera. Swój komentarz do raportu przedstawi także José Manuel Barroso – przewodniczący Komisji Europejskiej.

W drugim dniu dyskusja toczyć się będzie wokół „trzeciej rewolucji przemysłowej” oraz głównych zagrożeń dla Europy w XXI wieku. Panelistami będą m.in.: Prezydent Lech WałęsaJerzy Buzek – poseł do PE, Garry Kasparov – przewodniczący Zjednoczonego Frontu Obywatelskiego w Rosji.

W trzecim dniu EIN będą rozmawiać na temat społeczeństwa informacyjnego oraz roli Internetu, jako głównego narzędzia komunikacji w XXI wieku.

European Ideas Network to organizacja powołana w 2002 roku, finansowana przez grupę EPP-ED. Skupia ponad 600 polityków, myślicieli, socjologów, wykładowców akademickich, biznesmenów z całej Unii Europejskiej. Raz w roku organizuje konferencję „Summer Univeristy”, podczas której omawiane są najważniejsze wyzwania dla Europy na następne lata.