Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Europosłowie wzywają do zwiększenia wsparcia, zarówno ze strony państw członkowskich jak i UE, dla rozwoju technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Eurodeputowani przyjęli dzisiaj rezolucję, w której podkreślają, że brak rozwoju komercyjnych projektów CCS w Unii Europejskiej, jest wynikiem przede wszystkim zaporowo wysokich kosztów inwestycyjnych oraz braku gwarancji rentowności.

Według eurodeputowanego PO Bogusława Sonika – Raport wyciąga wnioski z niepowodzeń dotychczasowych prób wprowadzenia metody CCS, sugerując większy udział administracji państw członkowskich, a także wprowadzenie ułatwień w dostępie do środków europejskich przeznaczonych na pilotażowe projekty CCS.