Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

26 lipca 2012, 14:15

W ostatnich dniach mieliśmy kaskadę reakcji rynków, które znowu pogorszyły humory wszystkim, którzy dobrze życzą Unii. Po poniedziałkowej zapowiedzi przez agencję Moody’s obniżenia „perspektywy ratingu” Niemiec; po środowym obniżeniu przez tę samą agencję „perspektywy ratingu” dla 17 banków niemieckich korzystających z pomocy państwa lub/i landów; wreszcie po obniżeniu, także w środę i także przez Moody’s, „perspektywy ratingu” dla europejskiego funduszu ratunkowego (FESF); ci, którzy do niedawna wierzyli, że sytuacja w strefie euro stabilizuje się, zaczęli tracić tę wiarę.

Prognozy agencji ratingowych nie pozostają bez związku z realną ekonomią. W środę obligacje hiszpańskie były oprocentowane 7,6 (najwyżej od powstania strefy euro).

Hiszpania wprawdzie idzie w zaparte i głosem swojego ministra gospodarki Luisa de Guindosa twierdzi, że nie prosiła i nie będzie prosić społeczności międzynarodowej o pomoc, ale obserwatorzy hiszpańskiej polityki (i gospodarki) wierzą w to coraz mniej. Pisze o tym „Le Monde”: „W oczach inwestorów europejski plan wsparcia dla banków hiszpańskich – 100 mld euro – nie wystarczy. Ich skrajny brak zaufania do zdolności Hiszpanii do spłacenia długów objawia się przez wysoką premię od ryzyka przy udzielaniu temu państwu pożyczek: ta premia jest sześciokrotnie wyższa niż w przypadku Niemiec. >>Hiszpania nie wytrzyma tego długo<< obawia się otoczenie prezydenta Francji. >>wyczuwa się panikę<<, stwierdza pewien analityk. To pogarsza jeszcze sytuację tego kraju, ponieważ wzrost stóp procentowych zwiększa ciężar długu i czyni jego spłacenie jeszcze bardziej problematycznym” (http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/07/24/la-situation-de-l-espagne-parait-de-plus-en-plus-intenable_1737644_3234.html#xtatc=INT-17).

W podobnym tonie jest utrzymany komentarz w „Easybourse.com”: „Problem refinansowania długu hiszpańskiego, do tej pory postrzegany jako głównie bankowy, obecnie zdaje się przybierać kształt troski o funkcjonowanie struktur tego państwa. W minionym tygodniu region Walencji poprosił o pilną pomoc finansową rząd centralny w Madrycie. Co więcej, władze hiszpańskie skorygowały w dół prognozy wzrostu gospodarczego na 2013 rok (…). Poza Hiszpanią coraz gorsze są widoki dotyczące Grecji. Wierzyciele Grecji, którzy spotkali się w miniony weekend, wyrazili wątpliwości, czy Ateny będą zdolne dotrzymać przyjętych na siebie zobowiązań. Niemiecki wice-kanclerz, Philip Roesler stwierdził, że jest >>bardzo sceptyczny<< co do zdolności przywódców europejskich do uratowania Grecji” (http://www.easybourse.com/bourse/financieres/article/23468/nouveau-record-a-la-baisse-pour-les-taux-americains-allemands-et-britanniques.html).

Źródło: Blog Bogusława Sonika, 26 lipca 2012