Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1 stycznia 2009, 23:00

„Europa na rozstajach

Unia nie musi być papierowym tygrysem, który biernie przygląda się własnej marginalizacji, utracie znaczenia i siły gospodarczej. Ma jeszcze dużo atutów, które pokaże w 2009 roku – przekonuje poseł PO do Parlamentu Europejskiego. Mocarstwo albo śmierć” – tytuł napisanej przed pięciu laty książki francuskiego politologa wydaje się aktualny jak nigdy. Christian Saint-Étienne doszedł do wniosku, że Unia Europejska – bez wizji i woli stania się mocarstwem – zostanie szybko zepchnięta na margines zdarzeń. Europa niemająca znaczenia politycznego, militarnego i gospodarczego stanie się dla światowych graczy parkiem zabaw i muzeum atrakcyjnych staroci dla zwycięskich rycerzy globalizacji z Azji i Ameryki.
Ta ponura wizja nie jest pozbawiona podstaw. Europa gwałtownie się starzeje. Nasza gospodarka staje się mniej innowacyjna. Unia zbyt mało inwestuje w naukę. W konsekwencji młodzi europejscy naukowcy podejmują pracę w amerykańskich instytutach. Skala zjawiska pozwala już mówić o drenażu mózgów. 22 spośród 27 krajów UE należy do NATO, ale poza strukturami sojuszu europejskie siły zbrojne praktycznie nie istnieją…”

Źródło: Dziennik, 2 stycznia 2009

https://boguslawsonik.pl/wp-content/uploads/2022/10/2009_01_02_DZIENNIK_EUROPA_NA_ROZSTAJACH.pdf