Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

2 marca 2010, 23:00

1267620209

Inteligentny, zrównoważony i sprzyjający społecznemu włączeniu wzrost ma być podstawą nowej strategii gospodarczej, którą przedstawiła dziś Komisja Europejska.
Celem strategii Europa 2020 ma być wyjście z kryzysu oraz przygotowanie europejskiej gospodarki na wyzwania następnego dziesięciolecia.