Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Konferencja Centrum Strategii Energetycznych

24. listopada 2012

Dzisiaj w Gdańsku rozpoczyna się III spotkanie w ramach Centrum Strategii Energetycznych pod hasłem: „Energetyka a rozwój Polski – koło zamachowe, „facyliator” czy wąskie gardło?”. W trwającej do jutra konferencji wezmą udział politycy, przedstawiciele administracji rządowej i biznesu, eksperci oraz reprezentanci Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Wśród zaproszonych gości będzie m.in. Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budznowski oraz Główny Geolog Kraju, Minister Piotr Woźniak.

Uczestnicy debaty będą próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie:  jaki model energetyki będzie najlepiej współgrał z poszczególnymi możliwościami rozwoju Polski? Bogusław Sonik jako jeden z panelistów postara się przybliżyć temat geopolitycznych opcji i ich konsekwencji dla warunków i kierunków rozwoju energetyki przy szczególnym uwzględnieniu szans jakie obecnie może przynieść nam wydobywanie gazu łupkowego. 

Warto przypomnieć, że scenariusz pozyskiwania gazu z łupków staje się coraz bardziej realny w związku z przyjęciem 21. listopada przez PE raportu Sonika dotyczącego środowiskowych aspektów wydobywania gazu łupkowego, przy jednoczesnym odrzuceniu moratorium frakcji Zielonych i Liberałów dotyczącego wprowadzenia zakazu szczelinowania hydraulicznego na poziomie europejskim.