Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

6. lipca 2010

Bogusław Sonik (PPE):

Panie Przewodniczący!

Surowsze zasady dotyczące emisji gazów przemysłowych oraz sprostanie zobowiązaniom dotyczącym ochrony środowiska to główne cele zmian w przepisach dla instalacji przemysłowych w Unii Europejskiej. Projekt dyrektywy o emisjach przemysłowych, który łączy i nowelizuje osiem już istniejących dyrektyw, jest kluczowy z punktu widzenia poprawy stanu środowiska naturalnego i jakości powietrza w Unii Europejskiej. Wprowadza zaostrzenie standardów z emisji z dużych źródeł spalania oraz obejmuje regulacjami znacznie większą ilość obiektów energetycznego spalania.  Sektor energetyczny każdego kraju ma swoją własną specyfikę oraz politykę bezpieczeństwa energetycznego, przynajmniej do czasu, kiedy nie przyjmiemy wspólnej, jednolitej polityki energetycznej. Polski sektor energetyczny w około 95% jest oparty na węglu. Przyjęcie początkowych wymagań nowej dyrektywy skutkowałoby poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz innych krajów w naszej części Europy, które znajdują się w podobnej sytuacji, podobną mają specyfikę tego sektora.

W tym kontekście dobrym rozwiązaniem jest umożliwienie państwom członkowskim osiągania celów ekologicznych poprzez ustanowienie krajowych planów przejściowych, umożliwiających okresowe stosowanie łagodniejszych limitów emisji. Istotna także będzie możliwość udzielenia pozwoleń z odstępstwami, gdzie pozwolenia na emisję będą mogły uwzględniać lokalną specyfikę, warunki geograficzne i uwarunkowania ekonomiczne. Legislacyjne zmiany środowiskowe powinny jednak zawsze iść w kierunku wyznaczania celów możliwych do osiągnięcia przez wszystkie kraje członkowskie. W tekście kompromisowym przywrócono wiele z pierwotnych założeń Rady, które brały pod uwagę fakt, że wiele państw ze względu na uzależnienie od węgla lub warunki geograficzne nie jest w stanie sprostać wyśrubowanym standardom ekologicznym. Takie podejście do ograniczenia emisji i wprowadzania wysokich standardów uważam za właściwe, ponieważ jest racjonalne oraz realne do wprowadzenia w życie.