Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do lektury kolejnego numeru Sonik Ekspresu. Nadchodzący tydzień oznacza dla deputowanych wizyty we własnych regionach w ramach tzw. „Zielonego Tygodnia”. Członkowie komisji parlamentarnych udadzą się natomiast w liczne delegacje do różnych regionów świata. Zachęcamy do zapoznania się z krótkim opisem przyszłotygodniowych wydarzeń.Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności (ENVI)  – delegacja komisji uda się w dniach 28 – 29.10.2013 do Kopenhagi, aby zebrać tam informacje na temat implementacji kluczowych unijnych legislacji, budżetu oraz zarządzania administarcyjnego w Europejskiej Agencji Środowiska.Prawo (JURI) – delegacja komisji uda się w dniach 28 – 31.10.2013 do Pekinu w celu omówienia kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania z przedstawicielami chińskiego parlamentu, władz i społeczeństwa obywatelskiego. Rozmowy skupią się przede wszystkim na prawie własności intelektualnej.Prawa Człowieka (DROI) – delegacja Podkomisji Praw Człowieka omówi reformy sądownictwa w Serbii i kwestię reorganizacji tamtejszych rad narodowych podczas spotkań z urzędnikami państwowymi. Spotkania te będą miały miejsce w dniach 28-29.10.13 w Belgradzie.Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów (IMCO) – delegacja komisji uda się  do Pekinu i Hong Kongu, aby spotkać się z przedstawicielami parlamentu krajowego, urzędnikami wysokiego szczebla oraz przedstawicielami przedsiębiorstw i organizacji konsumenckich. Wizyta odbędzie się w dniach 28-31.10.13.
W tym tygodniu:
Parlament Europejski – Twój Punkt Oparcia
1378589_716175038396894_683677532_nW tym tygodniu w Krzeszowicach  odbędzie się z inicjatywy Posła Bogusława Sonika  projekcja filmu „Punkt Oparcia” w reżyserii Anny Ferens połączona z prezentacją pn. „Parlament Europejski – Twój Punkt Oparcia”.Film Punkt Oparcia w reżyserii Anny Ferens to pasjonująca opowieść o tym jak
w latach 80-tych Parlament Europejski upominał się o wolność dla więźniów politycznych i swobody demokratyczne w Polsce i w innych krajach bloku sowieckiego. Stanowi on wyjątkową wizytówkę Parlamentu Europejskiego i może być okazją do przybliżenia jego działalności obywatelom Polski.Emisja filmu oraz prezentacja multimedialna w Krzeszowicach będzie miała miejsce we wtorek 29. października 2013r., o godz. 14:00 w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.
Wydarzyło się:
Poseł Sonik na ECOWEEK Cracow 2013!
1395904_396983733763769_169587499_n_podpisaneW minioną sobotę, tj. 26. października Poseł Bogusław Sonik wziął udział w konferencji zamykającej wydarzenie ECOWEEK  CRACOW 2013, która miała miejsce w MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej.ECOWEEK Kraków należy do cyklu międzynarodowych warsztatów i konferencji odbywających się w kilkunastu krajach w Europie i na Bliskim Wschodzie, angażującego międzynarodowe grono ekspertów. Celem cyklu jest promocja proekologicznych rozwiązań w dziedzinie designu, architektury, urbanistyki, inżynierii środowiska, a także miejskiego stylu życia.
PE przyjął wyważoną rezolucję klimatyczną
Gaz%20200x200Parlament Europejski pojedzie na listopadową konferencję klimatyczną ONZ w Warszawie ze zrównoważonym mandatem. Dzięki zabiegom polskich europosłów i przy poparciu największej grupy politycznej w PE, do której należą europosłowie PO i PSL, udało się z rezolucji usunąć niekorzystne dla Polski zapisy odnośnie nowych celów redukcji emisji CO2. Odrzucone poprawki mówiły o redukcjach emisji na poziomie 30% do roku 2020, oraz 50% do roku 2030. Częściowo tylko została odrzucona natomiast poprawka nawołująca do zaprzestania poszukiwań gazu łupkowego w UE.– Udało się rozmiękczyć i odrzucić tylko część zapisów wzywających do wstrzymania rozwoju sektora gazu łupkowego w Europie. Jednak zapisy, które pozostały zniekształcają wydźwięk całej rezolucji. Wzywają do zaprzestania rozwoju niekonwencjonalnych paliw kopalnych w sytuacji, gdy paliwa te nie są wydobywane w Europie na skalę przemysłową. Przykład amerykański jasno pokazuje, że mogą mieć korzystny efekt środowiskowy i przyczyniać się właśnie do redukcji emisji – komentuje Bogusław Sonik (PO), członek komisji środowiska PE.- Fakt, że tego typu poprawki zostały zgłoszone do rezolucji na konferencję klimatyczną dowodzi, jak silna jest presja na Komisję Europejską, aby ta zaproponowała jeszcze w tym roku rygorystyczne ramy prawne w tym zakresie – dodaje Sonik.Rezolucja stanowi mandat PE na konferencję klimatyczną ONZ, która będzie miała miejsce w Warszawie 11-22 listopada br.
Nagroda Sacharowa po 23 latach…
Sakharov_european%20union%202011%20pe-ep_modyfikowanaLiderka opozycji z Birmy/Myanmaru Aung San Suu Kyi otrzymała w środę, 23 października  nagrodę Sacharowa, przyznaną jej w 1990 roku. Parlament Europejski przyznał nagrodę Sacharowa Aung San Suu Kyi w 1990 roku, w uznaniu dla jej walki o demokrację oraz rządy prawa w Birmie/Myanmarze, kiedy przebywała ona w areszcie domowym. Została z niego uwolniona w listopadzie 2010 roku a jej partia wygrała 43 z 45 miejsc, podczas wyborów uzupełniających, w kwietniu 2012 roku. Aung San Suu Kyi przewodzi obecnie opozycji parlamentarnej.
Odpowiedzialna polityka w kwestii migracji
Tragedie, takie jak utonięcie migrantów u wybrzeży Lampedusy, są punktem zwrotnym dla Europy. Można im zapobiec, poprzez działania skoordynowane na poziomie UE, inspirowane przez solidarność i odpowiedzialność, stwierdził Parlament w środę, 23. października. Posłowie podkreślili prawny obowiązek pomocy migrantom zagrożonym na morzu i stwierdzili, że legalne przekraczanie granic UE byłoby lepsze niż niekontrolowane nielegalne działania.UE oraz jej państwa członkowskie muszą robić więcej, aby zapobiec dalszej utracie życia na morzu, stwierdził Parlament. Posłowie wyrazili głęboki smutek i żal spowodowany tragedią u wybrzeży Lampedusy, podkreślając ponownie, że państwa członkowskie, muszą przestrzegać, wynikającego z prawa międzynarodowego obowiązku, ratowania życia zagrożonego na morzu. 
Więcej >
W kasie UE nie zabraknie pieniędzy!
Eurodeputowani zatwierdzili w czwartek, 25. października pilną nowelizację rocznego budżetu UE na 2013 rok o 2,7 mld euro. Komisja Europejska ostrzegała, że bez tej korekty w kasie UE zabraknie pieniędzy na wypłaty należnych pod koniec roku środków. Nowelizacja była potrzebna, gdyż okazało się, że wpływy z ceł były o 20 procent mniejsze, niż wcześniej przewidywano. W skutek tego Komisja Europejska zwróciła się do państw Unii o wyrównanie tej luki w przychodach, co rządy zatwierdziły w zeszłym tygodniu.Już w marcu tego roku KE poinformowała, że będzie potrzebować dodatkowo 11,2 mld euro w budżecie na 2013 rok. Od uzupełnienia unijnej kasy o tę kwotę Parlament Europejski uzależnił zgodę na uzgodnione w lutym przez przywódców państw Unii wieloletnie ramy finansowe na okres 2014-2020. Przed wakacjami kraje UE zgodziły się wyłożyć dodatkowo 7,3 mld euro, a w minionym tygodniu ambasadorowie krajów członkowskich uzgodnili wstępnie drugą nowelizację rocznego budżetu o brakujące 3,9 mld euro.
Więcej >