Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

4 kwietnia 2006, 22:00

Logope

To dwa programy przyjęte przez Parlament Europejski.

Celem pierwszego z nich jest kontynuowanie idei Europejskich Miast Kultury. Zbliżanie i pogłębianie współpracy narodów europejskich to główne zadania tego projektu. Natomiast Obywatele dla Europy to program stowrzony na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007-2013.

Doświadczenie ostatnich lat pokazało, że posiadanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury przyczyniło się znacząco do promocji kulturalnej i turystycznej miast europejskich. Warto przypomnieć, że Kraków jako jedyne miasto w Polsce otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2000 r.

Obecnie do projektu wprowadzono liczne poprawki. W 2016, Polska wraz z Hiszpanią uzyska prawo do nominowania Europejskiej Stolicy Kultury, a kolejnym polskim miastem ubiegającym się o ten zaszczyt będzie Wrocław i Toruń.

Obywatele dla Europy jako drugi omawiany podczas sesji projekt, ma za cel promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Projekt KE proponuje realizację programu przez trzy podstawowe działania: Aktywni obywatele dla Europy, Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie i Razem dla Europy.

Posłowie zaproponowali dodanie do programu czwartego zakresu działań : Aktywna Pamięć Europejska. czyli wspieranie projektów upamiętniających ofiary dokonanych przez nazistów i reżim stalinowski masowych deportacji i zagłady.

Budżet całego projektu szacuje się na minimum 235 milionów euro.