Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Dziś, 9 maja, obchodzimy Dzień Europy. Dzień ten to jeden z europejskich symboli. Ustanowiony podczas mediolańskiego szczytu przywódców UE w 1985 r., upamiętnia początki tworzenia Unii Europejskiej – rocznicę przedstawienia przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana 9 maja 1950 r. planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali znanego jako Deklaracja Schumana.

Co nowego niósł ze sobą plan Schumana? W czym kryła się jego moc sprawcza, która powołała tak wielką wspólnotę do życia? Deklaracja, przedstawiona 9 maja 1950 r.  zawierała pomysł, aby produkcja węgla i stali w Niemczech i Francji została podporządkowana nadrzędnemu organowi, co spowoduje, że niektóre funkcje państwa zostaną przekazane nowej władzy. Mądrość polityków polegała na zapewnieniu, że pojawienie się kolejnego konfliktu zbrojnego nie będzie możliwe lub też stanie się bardzo mało prawdopodobne, ponieważ dwa ważne, podstawowe sektory, jeśli chodzi o zaopatrzenie wojska i prowadzenie wojny, zostaną wyłączone z ich suwerennej władzy. Schuman podkreślił, że „wkład, jaki zorganizowana i żyjąca Europa może wnieść w cywilizację jest niezbędny dla utrzymania pokojowych stosunków”, gdy bowiem „nie było Europy, mieliśmy wojnę”.

W myśl Deklaracji Schumana za funkcjonowanie całego systemu odpowiedzialna była Wspólna Wysoka Władza (protoplasta dzisiejszej Komisji Europejskiej), składająca się z niezależnych osobistości wyznaczonych przez rządy. Zniesienie barier celnych pociągnęło za sobą konsekwencje polityczne i ekonomiczne.

Ogłoszenie Deklaracji doprowadziło do podpisania niemal dokładnie rok później, 18 kwietnia 1951 r., Traktatu Paryskiego, który ustanowił Europejską Wspólnotę Węgla i Stali pomiędzy Francją, Niemcami, Włochami i krajami Beneluksu. W następstwie powstała znacznie szersza Europejska Wspólnota Gospodarcza z 1957 r., a później Unia Europejska z 1992 r., która obejmuje obecnie aż 27 państw, przynosząc ich obywatelom takie korzyści, jak swoboda poruszania się bez kontroli granicznej czy też wspólna waluta. Pamiętajmy, że kilka dni temu- 1 maja Polska świętowała dziewiątą rocznicę członkostwa w Unii Europejskiej. Dzisiejszy dzień jest więc naszym wspólnym świętem.