Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W dzień wyborów 4 czerwca 1989 r. , cytujemy fragment wypowiedzi Bronisława Geremka, oddającego ducha tamtego czasu: „coś się w Polsce ruszyło i to jest szansa”.