Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Brukseli

7. października 2010

Bogusław Sonik (PPE):

Jako sprawozdawca chciałem podziękować za to głosowanie. Na celu miało ono wspólnie z Komisją Europejską wyznaczyć jak najwyższe standardy przy eksploatacji pół naftowych na morzach europejskich.

Przy okazji chciałem złożyć wyrazy współczucia i solidarności kolegom z Węgier za to, co przeżywają w tej chwili z tym toksycznym wypływem. Należy również stworzyć najwyższe standardy przy odpadach niebezpiecznych w Europie.