Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

6 listopada 2006, 23:00

Pe
Siedziba PE w Strasburgu

Podczas trwania sesji plenarnej (15 listopada) w Strasburgu europosłowie przyjęli projekt dyrektywy usługowej. Ustawa ta, od początku wzbudzająca wiele kontrowersji, niesie ze sobą zmiany w jednym z największych sektorów gospodarki Unii Europejskiej.

W lutym 2006 roku Parlament Europejski przyjął w pierwszym głosowaniu mocno zmodyfikowaną wersję dyrektywy usługowej. W pierwotnej wersji znalazł się ważny zapis o „zasadzie kraju pochodzenia”, który był bardzo korzystny dla Polski. Niestety w wyniku sprzeciwu niektórych państw UE, zapis ten został usunięty. Wykreślono także zapis o tworzeniu barier dla pracowników delegowanych.

W maju powstał ostatczny projekt dyrektywy. Zamiast „zasady kraju pochodzenia”, w dyrektywie pozostanie zasada „swobody świadczenia usług”. Oznacza to, że usługi muszą być świadczone przy poszanowaniu lokalnych przepisów, ale przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że nie będzie dyskryminacji zagranicznych usługodawców.

Dyrektywę będą musiały zatwierdzić kraje członkowskie. Zacznie obowiązywać w 2010 roku.