Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

21 maja 2006, 22:00

Flaga_ue1

Podczas konferencji, która odbyła się 23 maja w Auli Akademi Umiejętności, podjęto próbę podsumowania naszego dwuletniego członkostwa w Unii Europejskiej. Ważnym problemem poruszanym przez uczestników debaty był problem narastającego bezrobocia oraz migracji zarobkowej. Poseł Bogusław Sonik z jednej strony dopatrywał się szansy jaką oferuję otwierający się rynek pracy za granicą.

To dobrze że młodzi ludzie mogą wyjeżdżać i podejmować pracę za granicątwierdzi Bogusław Sonik, zaraz jednak dodaje że musimy coraz skuteczniej walczyć o równe szanse Polaków na europejskim rynku pracy

Problem migracji został również podkreślony przez Panią Profesor Annę Raźny. Z drugiej zaś strony Poseł Bogusław Sonik podkreślał, że ucieczka fachowców, bezrobocie młodzieży świadczy o tym że polityka polska od wielu lat zajęta jest sobą i nie jest w satanie rozwiązywać spraw istotnych dla społeczeństwa.