Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Kolejna próba uzgodnienia unijnego budżetu na lata 2014 – 2020 zostanie podjęta już 7 lutego podczas dwudniowego szczytu szefów rządów i państw UE. Decyzja o kształcie unijnych finansów będzie niezmiernie istotna szczególnie dla Polski, która dzięki unijnym funduszom zdołała jak dotąd skutecznie obronić się przed szalejącą recesją – Pytanie czy kompromis podczas lutowego szczytu będzie możliwy staje się tym ciekawsze, gdy weźmiemy pod uwagę ostatnie doniesienia z Wielkiej Brytanii, gdzie David Cameron zapowiedział przeprowadzenie referendum nt. pozostania Wielkiej Brytanii w UE – dodaje Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik.

Przypomnijmy, że listopadowy szczyt Rady Europejskiej, na którym szefowie państw UE mieli wypracować ostateczny  kształt wieloletniego unijnego budżetu, zakończył się niestety fiaskiem. Na przeszkodzie do porozumienia stanęły zbyt duże rozbieżności w stanowiskach państw członkowskich. Walka o miliardy była niezwykle zacięta i podzieliła kraje członkowskie UE na dwa obozy. Tak zwani płatnicy netto, czyli przede wszystkim Niemcy, Francja i Wielka Brytania domagali się znaczących cięć unijnych wydatków. Po przeciwnej stronie barykady i z odmiennymi żądaniami stali natomiast beneficjenci netto (m.in. Polska), którzy w przeciwieństwie do płatników, więcej otrzymują z unijnego budżetu niż do niego wpłacają. Dla nich każde euro z unijnych funduszy było na wagę złota.

Ostatecznie propozycja szefa Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya, zakładająca cięcia w wysokości 75 mld euro w stosunku do pierwotnego projektu Komisji Europejskiej, opiewającego na około 1 bln euro, uznana została przez Wielką Brytanię i Niemcy za niewystarczającą.

Czy podczas zbliżającego się szczytu uda się przełamać ten pat decyzyjny? Według Bogusława Sonika – By szczyt zakończył się realizacją zaplanowanych celów wszyscy uczestnicy będę zmuszeni pójść na kompromis, a żaden kraj nie może liczyć na spełnienie wszystkich życzeń. Budżet UE musi natomiast koncentrować się na zagwarantowaniu wzrostu gospodarczego i miejsc pracy w całej Unii skupiając się na rozwoju badań, innowacjach i inwestycjach.

Poseł Sonik o unijnym szczycie mówił tutaj.