Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

29 stycznia 2008, 23:00

„Droga do bezpieczeństwa 

Ponad 6 700 dzieci rocznie można by ocalić od śmierci, gdyby we wszystkich krajach UE panowały takie standardy bezpieczeństwa jak w Szwecji – wynika z zaprezentowanego 20 listopada 2007 r. w Parlamencie Europejskim raportu, dotyczącego bezpieczeństwa młodocianych na drogach. Raport został sporządzony na podstawie danych z 18 krajów biorących udział w programie Child Safety Action Plan współorganizowanym przez Komisję Europejską…”

Źródło: Dziennik Polski, 30 stycznia 2008

https://boguslawsonik.pl/wp-content/uploads/2022/10/2008_01_30_DP_DROGA_DO_BEZPIECZENSTWA.pdf